Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Trang Chủ

Nhà mặt tiền, , Cầu Giấy, Hà Nội

DTKV: -1(m2)

Giá: 30 (Triệu/Tháng)

Nhà mặt tiền, , Cầu Giấy, Hà Nội

DTKV: -1(m2)

Giá: 25 (Triệu/Tháng)

Cho thuê nhà mặt tiền, , Cầu Giấy, Hà Nội

DTKV: -1(m2)

Giá: -1 (Triệu/Tháng)

Cho thuê nhà mặt tiền, , Thanh Xuân, Hà Nội

DTKV: 112(m2)

Giá: 10000 (Triệu/Tháng)

Cho thuê nhà mặt tiền, , Đống Đa, Hà Nội

DTKV: 136(m2)

Giá: 110000 (Triệu/Tháng)

Cho thuê nhà mặt tiền, , Thanh Xuân, Hà Nội

DTKV: -1(m2)

Giá: -1 (Triệu/Tháng)

Cho thuê nhà mặt tiền, , Ba Đình, Hà Nội

DTKV: 46(m2)

Giá: 15000 (Triệu/Tháng)

Nhà mặt tiền, Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

DTKV: 80(m2)

Giá: 35000 (Triệu/Tháng)

Cho thuê nhà mặt tiền, , Thanh Xuân, Hà Nội

DTKV: 85(m2)

Giá: 7500 (Triệu/Tháng)